Universities around the globe Headline Animator

Lenovo UK

Pass your Cisco Certification Tests with Kaplan SelfTest Test Preparation

Academy of Sports and Physical Training  

Posted by Assad Abbas

Historik i AEFS

Akademi a e Edukimit Fizik dhe Sporteve “Vojo Kushi”, eshte i vetmi institucion i larte i këtij lloji ne Republiken e Shqiperise ne funksion te përgatitjes te mesuesve te edukimit fizik dhe specialisteve te sportit. Akademia realizon kualifikimin e plote shkencor te specialisteve te edukimit fizik dhe te sporteve, deri ne nivelin “Master” e “Doktor i Shkencave”.

Gjeneza e Akademise nis me ngritjen e Teknikumit te Fizkultures ne vitin 1948, si e para shkolle e mesme qe përgatiste mesuesit e ardhshmem te edukimit fizik. Pas 10 vjetesh, ne vitin 1958, pas krijimit te Universitetit te Tiranes, krijohet dega e fizkultures prane Fakultetit 2 vjecar Histori – Filologji. Me vone kjo dege u kthye ne fakultet me destinacionin “Mesues i Edukimit Fizik” per shkollat e uleta dhe te mesme.

Ne vitin 1960 me Vendim te Keshillit te Ministrave, Nr. 394, date 28.09.1960, krijohet Instituti i Fizkultures i cili nje vit me vone, po me vendim te Keshillit te Ministrave emertohet “Vojo Kushi” me nje afat studimesh 3 vjecar, ekuivalent me sistemin universitar te shkollave te larta.

Ne vitin 1971, po me vendim te Keshillit te Ministrave, emërtesa ndryshon ne Instituti i Larte i Kultures Fizike “Vojo Kushi”.

Ne vitin 1993 afati i studimeve ne kete institucion behet 4 vjecar.

Me 25.05.2000, me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 266, ky institucion emertohet Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve “Vojo Kushi”.

Ne vitin 1962 prane ILKF ‘Vojo Kushi”, ngrihet qendra shkencore qe me vone u kthye ne sektor shkencor. Ky sektor per kohen dhe ne te ardhmen do te ndihmonte ne evidentimin e përpunimin e mendimit bashkohor shkencor ne fushen e edukimit fizik e sporteve. Ky sektor shkeputet si njei me vete nga ILKF ne vitin 1992.

Duke filluar nga viti 1966 struktura e ILKF ka funksionuar mbi bazen e katedrave si njesia baze mesimore e kerkimore shkencore. Nga viti 1994 struktura 4 vjecare e institucionit mbeshtett mbi bazen e departamenteve.

Drejtuesit e këtij institucioni nder vite kane qene:
- Kico Karaguni 1958 - 1977
- Flutra Celkupa 1977 - 1987
- Sejfulla Shtepani 1987 - 1992
- Vesel Rizvanolli 1992 - 1993
- Fatmir Dibra 1993 - 1996
- Vejsel Rizvanolli 1996 - 1997
- Sejfulla Shtepani 1997 - 2006
- Vejsel Rizvanolli 2006 -

This entry was posted on 10:13 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

1 comments

Sports betting system earn +$3,624 PROFIT last week!

Z-Code System winning picks and forecasts for MLB, NHL, NBA & NFL!!!

Pass your Cisco Certification Tests with Kaplan SelfTest Test Preparation

Lenovo UK