Universities around the globe Headline Animator

Lenovo UK

Pass your Cisco Certification Tests with Kaplan SelfTest Test Preparation

University of Shkodra "Luigj Gurakuqi"  

Posted by Assad Abbas

Mbi një truall të begatë e me tradita të shquara e të gjithanshme do të lindte më 2 shtator 1957 (me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 150, datë 18. 04. 1957) Instituti i Lartë Pedagogjik i Shkodrës (ILP), duke qenë e para shkollë e lartë në vend pas asaj të Tiranës, një nga institucionet më të rëndësishme të vendit dhe qendra më e madhe mësimore, kërkimore - shkencore dhe kulturore e Veriut të Shqipërisë.

USH ka kaluar nëpër disa etapa zhvillimi

*

Instituti Pedagogjik në periudhën 1957 - 1970 qe shkollë e lartë me afat studimi 2-vjeçar. Fillimisht pati dy degë: Gjuhë - Letërsi - Histori dhe Matematikë - Fizikë. Në vitin akademik 1962 - 1963 u hap edhe dega Biologji - Gjeografi, duke qenë kështu i vetmi institucion që përgatiste kuadrin mësues për arsimin 8 - vjeçar për gjithë Shqipërinë. Gjatë kësaj periudhe u diplomuan 4505 mësues në të dy sistemet (me dhe pa shkëputje nga puna).
*

Gjatë viteve 1970 - 1982 ai funksionoi si Institut i Lartë Pedagogjik me afat studimi 3-vjeçar. Pati katër degë : Gjuhë - Letërsi, Histori - Gjeografi, Matematikë - Fizikë dhe Biologji - Kimi. Në vitin 1981 hapet dega e Ciklit të Ulët (që përgatit mësues për shkollën fillore). Gjatë kësaj periudhe u përgatitën 3169 mësues për të dy sistemet.
*

Për 9 vite me radhë, 1982 /1983 - 1990/1991 vijoi të funksionojë si institut i lartë pëdagogjik me afat studimesh 4-vjeçar. Gjatë kësaj periudhe përgatiten 1912 mësues në të dy sistemet. Me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 124, datë 01. 04. 1989, ILP i Shkodrës merr emrin e atdhetarit dhe dijetarit të shquar Luigj Gurakuqi.
*

Me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 124, datë 28. 05. 1991 Instituti i Lartë Pedagogjik ngrihet në nivelin e universitetit (Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"). Nga ky vit e deri sot, gjatë këtyre pesëmbëdhjetë viteve jetë, ky Universitet njohu shndërrime e zhvillime të gjithanshme. Gjatë kësaj periudhe u hapën Fakulteti i Drejtësisë (1992), Fakulteti Ekonomik me tri degë ("Administrim - Biznes" - 1994, "Financë - Kontabilitet" - 2000, "Marketing - Turizëm" - 2001), Fakulteti i Gjuhëve të huaja me katër degë ("Anglistikë" - 1994, "Gjermanistikë" - 1996, "Italianistikë" - 1998 dhe "Gjuhë Frënge" - 2005). Hapen degët : "Cikli Parashkollor" (1996), "Infermieri e përgjithshme" (2001), "Informatikë" (2002), "Psikologji" (2004) "Punë sociale" (2005) "Edukim fizik dhe sporte" (2006), "Gazetari dhe komunikim" (2006) , "Mami" (2007) dhe "Fizioterapi" (2007), duke shkuar numri i degëve në 24. Gjatë këtyre viteve janë diplomuar 7434 studentë.

Gjatë viteve ILP ka pasur të shtrira thuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë qendrat e konsultimit dhe filialet e tij, duke luajtur kështu një rol të pazëvendësueshëm në konsolidimin e sistemit arsimor në Shqipëri. ILP - Shkodër ka pasur filialet e veta në Elbasan, Gjirokastër, Korçë, Berat, Durrës, Fier, Vlorë dhe qendrat e konsultimit në Tiranë, Peshkopi dhe Sarandë. Mbi bazën e këtyre filialeve do të hapen edhe Instituti Pedagogjik i Gjirokastrës dhe ai i Elbasanit.
Pranë ILP - Shkodër që nga viti 1969 ka funksionuar filiali i Universitetit të Tiranës. Në këtë filial janë diplomuar 585 studentë në degët : "Veterinari", "Ekonomik - Kontabël", "Ekonomik - Plan", "Inxhinieri elektrike", "Inxhinieri mekanike" dhe "Inxhinieri ndërtimi".
Në jetën e tij mbi 50 vjeçare Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" ka përgatitur 17 605 kuadro, të cilët shërbejnë në fusha të ndryshme të dijes e të shkencës, si dhe në organe qendrore drejtuese, duke dhënë kështu një kontribut të vyer në arsimin tonë kombëtar.

This entry was posted on 10:34 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Pass your Cisco Certification Tests with Kaplan SelfTest Test Preparation

Lenovo UK